Image by Sylvia Yang
  • The Omelet

วางแผน HRM อย่างไร? เปิดเคล็ดลับบริหาร “คน” ช่วงโควิด-19

สถานการณ์โควิด 19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหญ่อีกครั้ง (เป็นรอบที่ 3 …4) ไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของผู้เท่านั้น แต่รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานในองค์กร ที่มี “คน” เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน และถูกแยกย้ายกลับมาทำงานที่บ้าน (Work from home) กันอีกครั้งหนึ่งแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร เพราะช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ระหว่างที่ทุกคนกำลังตั้งตารอวัคซีนเพื่อหยุดการระบาดดังกล่าวธุรกิจต่าง ๆ ก็เริ่มทยอยปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ (Operation Digitization) เห็นได้จากสถิติการใช้แพลตฟอร์มอย่าง Zoom, Microsoft Teams, Discord หรือ Skype ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาช่วยให้พนักงานในองค์กร ยังคงสามารถพูดคุยกันได้ในวันที่ไม่เจอกัน แต่เทคโนโลยี ก็อาจไม่ใช่คำตอบเดียว ที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างจากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น

“การตรวจเช็คเวลาเข้าออกงาน, การติดตามผลความคืบหน้าของงาน, การจัดการสวัสดิการต่าง ๆ” สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียว อาจจะยังเอาไม่อยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังตัวองค์กร รวมไปถึงพนักงานในฝ่ายบุคคล หรือ Human Resources department (HR) ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานเหล่านี้โดยตรงนั่นเอง

แล้วถ้าเทคโนโลยีไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของเรื่องนี้… อะไรล่ะคือสิ่งที่ที่จะช่วยให้องค์กรและ HR สามารถจัดการงานบุคคลได้ง่ายขึ้น คำตอบที่หลายคนอาจมองข้ามไปคือ คน (People) เพราะการจัดการเรื่องคน ก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องคนก่อน จริงไหม แล้วจึงต่อด้วยเรื่อง กระบวนการทำงาน (Process) ก่อนจะปิดท้ายด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริม นั่นเอง